Краљево, 09.10.2021

Анализом Законског оквира и примера праксе из градова и општина у Републици Србији, утврђено је да су поједине локалне самоуправе примениле ефикасније системе финансирања пројеката месних заједница, који омогућавају веће учешће грађана и органа месне заједнице у процесу доношења одлука. Утврђено је да су до сада примењена два модела:
– спровођење пројектног финансирања пројеката месних заједница;
– доношење одлуке о праву приградских и сеоских месних заједеница за пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења.
У циљу унапређења услова за РАЗВОЈ СЕЛА ПО МЕРИ МЕШТАНА покрећемо иницијативу за доношење локалне одлуке која ће дефинисати критеријуме за расподелу средстава месним заједницама од пореза на имовину, што ће омогућити саветима месних заједница да на основу расположивих средстава сами донесу одлуку о пројекту који ће се реализовати на територији њихове месне заједнице.
Наши волонтери по насељима града Краљева прикупљају потписе до 25.10.2021. године.
Такође, планирали смо 4 јавна догађаја на којима ће на нашим штандовима бити организовано делење промотивног материјала и прикупљање потписа.
Прикупљени потписи заједно са урађеним анализама и текстом иницијативе ће крајем октобра бити уручени локалној самоуправи.

Краљево, 05.10.2021

Један од кључних проблема у Србији је централизација. О свему се одлучује на националном нивоу, локални ниво спроводи националну политику, а месне заједнице су скоро изгубиле функцију која је требала да им припада. Месне заједнице треба да представљају најнижи облик локалне самоуправе и требало би да заједно са грађанима учествују у раду локалне самоуправе и заједно са њом доносе одлуке о одрживом развоју својих заједница. На тај начин, кроз активну партиципацију се може допринети ефикаснијем и бржем напредовању и локалном развоју.

Наши волонтери прикупљају потписе за подршку иницијативи за измену начина доношења одлука о инвестицијама у месним заједницама!Подржите је како би грађани месних заједница учествовали у кључним одлукама које се тичу изградње инфраструктуре на тим подручјима!

 

Краљево, 28.09.2021

 

Покренули смо кампању за потписивање Иницијативе за
доношење локалне одлуке о финансирању пројеката
Месних заједница јер желимо:
– да се повећа учешће Савета Месних заједница и
мештана у планирању и реализацији
инфраструктурних пројеката на сеоском подручју,
– да се успоставе јасни критеријуми за расподелу
средстава месним заједницама,
– да се грађани о приоритетним потребама месне
заједнице,
– РАЗВОЈ СЕЛА ПО МЕРИ МЕШТАНА.
Наши волонтери ће по насељима града Краљева
прикупљати потписе у периоду од 27.9. – 25.10.2021.
године.
Такође, планирали смо 4 јавна догађаја на којима ће на
нашим штандовима бити организовано делење
промотивног материјала и прикупљање потписа.
Прикупљени потписи заједно са урађеним анализама и
текстом иницијативе ће крајем октобра бити уручени
локалној самоуправи.