Иницијатива за промену начина одлучивања о инвестицијама на руралном подручју Краљева- да се мештани питају

ИНИЦИЈАТИВА
за успостављање механизма већег учешћа Савета Месних заједница и мештана у планирању и реализацији инфраструктурних пројеката на сеоском подручју Kраљева

Након спроведене анализе тренутних механизама финансирања пројеката месних заједница уочено је да:

 • не постоје критеријуми за расподелу средстава месним заједницама,
 • да органи месних заједница немају никакву улогу у процесу одлучивања,
 • да се грађани не питају шта су приоритетне потребе месне заједнице, већ се одлука о томе који ће се пројекат финансирати доноси од стране органа града.
  Кроз обављене разговоре са мештанима са сеоског подручја града Краљева уочена је потреба за унапређење постојећих процедура и обезбеђивање услова за већу улогу органа месних заједница у процесу одлучивања.
  Анализом Законског оквира и примера праксе из градова и општина у Републици Србији, утврђено је да су поједине локалне самоуправе примениле ефикасније системе финансирања пројеката месних заједница, који омогућавају веће учешће грађана и органа месне заједнице у процесу доношења одлука. Утврђено је да су до сада примењена два модела:
 • спровођење пројектног финансирања пројеката месних заједница, што подразумева опредељивање средстава и расписивање позива са јасно дефинисаним критеријумима за избор пројеката који ће се финансирати;
 • доношење одлуке о праву приградских и сеоских месних заједеница за пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења.
  У циљу унапређења услова за РАЗВОЈ СЕЛА ПО МЕРИ МЕШТАНА покрећемо иницијативу за доношење локалне одлуке која ће дефинисати критеријуме за расподелу средстава месним заједницама од пореза на имовину, што ће омогућити саветима месних заједница да на основу расположивих средстава сами донесу одлуку о пројекту који ће се реализовати на територији њихове месне заједнице.

%%your signature%%

19 signatures

Поделите са пријатељима: